Branża IT po pandemii. Poznaj trendy i opinie specjalistów

silver magic keyboard

Jak zmieniała się sytuacja ekspertów branży IT w trakcie po pandemii COVID-19? Czy możesz zyskać na zmieniających się realiach zatrudnienia?

Praca w branży IT w czasie i po pandemii.

Wyzwania związane z pandemią COVID-19 były bardzo trudnym wyzwaniem dla pracodawców i pracowników. Utworzenie i wprowadzenie nowych zasad i mechanizmów obowiązujących w codziennym działaniu, przy zachowaniu stabilności biznesowej, stało się dużym wyzwaniem dla wielu organizacji. W przypadku pracowników, z których wielu pozostawało w bez pracy lub zaczęło pracować zdalnie, coraz większą popularnością zaczęły cieszyć się aktywności online, mogące zwiększyć wpływy do domowego budżetu, w tym, ryzykowna gra w kasynach online, jak np. w vulkan vegas bonus za rejestracje bez depozytu. By lepiej poznać opinie specjalistów IT, dotyczących sytuację sprzed i po pandemii, firma HRK, przeprowadziła badanie, w którym mogli oni ocenić działania swoich pracodawców.

Praca zdalna — preferowana przez ekspertów IT

Jednym z wysoko ocenianych działań firm wdrożonych w czasie pandemii była: możliwość pracy  home office — pracy zdalnej (88%). Natomiast przy pozostaniu w biurze, zapewnienie adekwatnej higieny pracy (70%), zaplecze techniczno — sprzętowe (57%), a także, wdrożenie komunikatorów do codziennej komunikacji wewnątrz firm (56%).

Ponad połowa badanych wskazywała, pozytywny odbiór wsparcia okazywanego przez managerów (54%) i zachowania zarządzających, jak np. okazywanie empatii i zrozumienia dla trudnej sytuacji (53%). Gorszą ocenę otrzymała komunikacja wewnętrzna (38%) i jasność podziału zadań (37%). Przy tym, aż 69% badanych wystawiło pracodawcom ocenę negatywną w kwestii dofinansowania kosztów pracy w domu.

Pracodawcy — wymagania, zapotrzebowanie, trendy 

Dzięki raportowi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który powstał we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, mamy wgląd w sytuację pracodawców i przyszłych pracowników, w sektorze IT. Analizowali także kluczowe trendy oraz zapotrzebowanie na kompetencje.

Badanie miało miejsce od początku lipca 2020 r. do końca kwietnia 2021 r. Zostało przeprowadzone w  sektorze IT. Wykorzystano w nim połączenie technik jakościowych i ilościowych. Część jakościowa wykorzystywała analizę danych zastanych oraz wsparcie paneli eksperckich z udziałem przedstawicieli kadry zarządzającej firm IT, członkami środowiska akademickiego tworzącymi programy kształcenia na kierunkach IT, a także ekspertami branży należącymi do Sektorowej Rady ds. Kompetencji IT.

Badania ilościowe zostały przeprowadzone wśród pracodawców z sektora IT, a także studentów kierunków informatycznych z uczelni publicznych w Polsce. Wyniki przedstawiają bieżącą sytuację rynku pracy sektora IT w Polsce od strony popytu i podaży, a także rysujących się trendów, które najsilniej kształtują ten rynek.

Efekty pandemii w sektorze IT

Efekty COVID-19 były zróżnicowane we wpływie na podmioty IT. Straty finansowe odnotowały mniejsze przedsiębiorstwa, natomiast problemem większych były utrudnienia wynikające z pracy zdalnej albo hybrydowej — chociaż generowała większe koszty, była zarazem mniej efektywna. Badania wykazują, że we wskazanym okresie odnotowano zwiększony popyt w innych branżach na produkty i usługi IT.

Pomimo tego wzrostu, jednoznacznie pozytywne konsekwencje odczuło tylko 12% przedsiębiorstw, a 22% deklaruje jednoznacznie negatywne skutki. Najczęściej wymienianymi pozytywami były: zdobycie nowych klientów, zwiększenie zakresu usług oraz podniesienie popytu i sprzedaży rozwiązań IT dla wielu sektorów, np. w administracji. Pośród kluczowych negatywnych efektów  wymienianych przez firmy sektora IT znalazły się: mniejsza ilość klientów i obniżenie sprzedaży, pojawiające się problemy z płynnością oraz ograniczanie inwestycji w biznes.

Zapotrzebowanie na pracowników IT

Rekrutacja pracowników do sektora IT zwolniła na skutek lockdownów, nie została jednak całkowicie zatrzymana. W roku 2020 45% firm mających ponad 50 pracowników nadal rekrutowała specjalistów IT. W podmiotach dotkliwiej odczuwających skutki pandemii ta ilość wynosiła tylko 21% w małych i 9% w mikroprzedsiębiorstwach. Pomimo pogarszającej się sytuacji, poziom zatrudnienia w sektorze wypada bardzo korzystnie w porównaniu do innych obszarów gospodarki.

Branża przewiduje także zwiększenie zatrudnienia w kolejnych latach. Ponad dwie trzecie pracodawców chce powiększyć zespoły IT. Co ważniejsze, częściej ten wzrost jest planowany przez firmy mikro i małe (odpowiednio 65% i 63%) niż duże (40%), może to być skutkiem ich mniejszej aktywności w 2020 r. Najczęściej poszukiwani będą pracownicy na stanowiska:

  • Programisty (27%);
  • Testera (13%);
  • Specjalisty ds. wdrażania produktu (9%).

Przyjrzyjmy się także specjalizacjom, które eksperci wskazali jako cieszące się coraz większym zainteresowaniem. Są to:

  1. DevOps;
  2. Data scientist/Analityk danych;
  3. Product owner/Manager. 

DevOps jest stanowiskiem, zawierającym w sobie komunikację pomiędzy zespołami programistów (Dev) i zespołami utrzymania IT (Ops). Polega na prowadzeniu procesów automatyzacji oprogramowania, testowaniu i wdrażaniu, a jednocześnie dbaniu o konfigurację serwerów i infrastrukturę. Pracownicy Data science zajmują się analizowaniem i przetwarzaniem dużych baz danych, przygotowywaniem rozwiązań opartych na SI (sztucznej inteligencji) i wykorzystywaniu uczenia maszynowego, a także budowaniem aplikacji opierających się na danych. Osoby na stanowiskach Product owner/Manager, specjalizują się w rozpoznawaniu wymagań klienta, zbieraniem danych o bieżących trendach i potrzebach użytkownika końcowego, przygotowują wizję produktu oraz nadzorują wykonanie projektu.

Branża IT, co dalej?

Obecnie toczy się wiele dyskusji o przyszłości branży IT na poziomie globalnym. Wynikają z nich interesujące prognozy. Jedna z nich postuluje, że do 2024 r. aż 80% rozwiązań technologicznych będą tworzyły osoby bez wiedzy z zakresu programowania. Miałyby one korzystać z rozwiązań typu no-code, umożliwiających tworzenie aplikacji i usług dzięki wykorzystaniu graficznego interfejsu obsługi. Innym trendem będzie dążenie do zapewnienia możliwie najbardziej spersonalizowanych doświadczeń użytkownikowi końcowemu danego produktu lub rozwiązania. Istotne ma być również dopasowanie do gustu, możliwości i zmieniających się potrzeb jednostek. Ważnym celem ma być również opracowanie skuteczniejszych protokołów zabezpieczeń, by znacznie utrudnić dostęp do danych osobom trzecim.

W Polsce ogólne trendy wpisują się w debatę prowadzoną na poziomie globalnym. Podsuwa to wniosek, że branża IT w Polsce pracuje nad takimi samymi rozwiązaniami, nad którymi pracują organizacje, które wyznaczają kierunki globalnego rozwoju.

Add Comment

Click here to post a comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.